Farvemixeren

 

 
Farvemixerens hovedmenu
Farvemixeren er et edb-program, der er skrevet specielt til brug i undervisning om farver.
Der er lagt vægt på en enkel og overskuelig betjening, hvor computeren træder i baggrunden, og det væsentlige - farver, farveblanding og farveopfattelse - kommer i centrum.

Programmet består af 10 overskuelige moduler, der hver kan bruges til arbejdet med et hjørne farvelæren.
Modulerne kan bruges uafhængigt af hinanden, og der er ikke tale om et forløb, hvor alle modulerne skal bruges. Man kan derimod vælge at beskæftige sig med et lille område, hvor man kun benytter et enkelt modul.


Programmet kan anvendes lige fra 1. klasse og op til gymnasieniveau.
Farvemixeren kan bruges naturfagligt, men kan også indgå i flere tværfaglige sammenhænge hvor farver og farveopfattelse indgår.

Med programmet følger - udover manual og lærervejledning - kopisiderne "Farver og farveopfattelse set med fysikkens øjne" som er et undervisningsforløb beregnet for de ældste klasser i folkeskolen, men programmet kan sagtens anvendes i forbindelse med andet materiale om farver.

Programmet er skrevet til DOS, men afvikles  glimrende under Windows 3.x, Windows 9x og Windows Me.

Windows XP, Vista,  NT og 200x mangler DOS-kernen, og under disse styresystemer kan modulet om farveblindhed ikke afvikles korrekt, mens de øvrige moduler fungerer fint.