Farvemixeren

 

 

Runtime error 200

Ved fremkomsten af Pentium II processorer hurtigere end 200 MHz viste der sig en fejl i Turbo Pascal 7, som er et af de mest almindelige programmeringsværktøjer i DOS, og også er det værktøj, der er anvendt ved fremstillingen af Farvemixeren.
Fejlen lå i en Unit, der hedder CRT, og viser sig ved at programmet ikke starter, men at der derimod kommer fejlmeldingen "Runtime error 200".
CRT-unit'en bruges til skærmstyring og frembringelse af tidsbestemte pauser i programmer.
Når unit'en initialiseres aflæses i BIOS, hvor hurtig processoren er, og denne værdi bruges til beregning af hvor mange clockslag, der skal bruges til en pause på 1 millisekund. Ved denne beregning opstår der med de hurtige processorer et overløb i hukommelsen, fordi der ikke er afsat plads nok.
Fejlen opstår ved anvendelse af Farvemixeren version 1.x og 2.2x, men ikke med den nye version 2.33

Farvemixeren version 2.33 og hurtige computere
Farvemixeren v2.33 er bearbejdet ved hjælp af TurboPascal 7 med en ny  CRT-unit. Denne version af Farvemixeren kan derfor afvikles på computere med processorer der er hurtigere end Pentium II 200 MHz. Den kan som tidligere versioner af Farvemixeren også afvikles på ældre computere, blot de har VGA-skærm og MS-kompatibel mus.