Blanding af farver

 

 

Hvis vi ser på lyset fra den gule farve i spektret, vil R- og G-tappene i øjet blive påvirket kraftigt, mens B- tappene næsten intet vil registrere. Signalet fra tappene bliver af hjernen fortolket som et gult farveindtryk.
Den samme virkning kan dog skabes ved at blande lys med farverne rød og grøn i så R- og G-tappene påvirkes på samme måde, og hjernen vil opfatte den samme gule farve, selvom bølgelængden for det gule lys slet ikke er til stede.

Øjet kan ikke opfatte de enkelte bølgelængder lyset er sammensat af. Hvis man ser det hvide lys fra et lysstofrør (eller sparepære) gennem et gitter eller et spektroskop, kan man tydeligt se, at ikke alle bølgelængderne i det synlige spektrum er repræsenteret.
Tappene behøver altså ikke påvirkning fra alle spektrets farver for at opfatte farven hvid. Et hvidt farveindtryk kan dannes at blande lys med farverne rød, grøn og blå, så alle tre typer tappe i øjet påvirkes lige kraftigt.

Øjet er dog ikke blot et passivt registrerende instrument. Hvordan farvesansen reagerer på en farve, afhænger også af de omgivende farver, og hvad man lige har set på. Om en kraftig påvirkning af alle tappe i et område opfattes som mørkegrå, lysegrå eller hvid, afhænger af omgivelserne, og ser man længe på en bestemt farve dæmpes følsomheden for netop denne farve.