Edb og farver

 

 

Da øjet har synsceller der er følsomme overfor netop de tre primærfarver, rød, grøn og blå kan der skabes en oplevelse af alle spektrets farver og de farveindtryk, der opstår ved forskellige blandinger af disse, ved blot at blande de tre primærfarver i bestemte forhold.
Det er det princip, der benyttes, når farver gengives i et farvefjernsyn og på en computerskærm.

Især det sidste gør computeren særdeles velegnet at inddrage i undervisningen, når man beskæftiger sig med farver. Ved hjælp af computeren og programmet Farvemixeren er det muligt for eleverne selvstændigt at eksperimentere med farver og farveblandinger, hvor der netop tages udgangspunkt i deres egen farvesans.